Cách tốt nhất cho vấn đề của Cuba là chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ

Aviva Chomsky* The Idiot (dịch) Cách tiếp cận của phe Cánh tả đối với vấn đề tại Cuba thực ra khá đơn giản: phản đối các nỗ lực cấm vận tàn phá kinh tế của Hoa Kỳ đối với nước này. COVID-19 đã gây ra các cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội cho … Tiếp tục đọc Cách tốt nhất cho vấn đề của Cuba là chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ