Ngày hội toàn dân

#ChinhTri#Tôi_Đi_Bầu Cái câu “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân” (Đ15, HP2013) nhiều người giải thích kiểu X vừa là quyền vừa là nghĩa vụ. Quyền và nghĩa vụ khác nhau rõ: một bên là ta được phép thực hiện hay không, bên còn lại không thực hiện là vi phạm pháp … Tiếp tục đọc Ngày hội toàn dân

Viết cho một mùa bầu cử sắp đến

Chỉ đến thế kỷ XX, phụ nữ mới có quyền bỏ phiếu như nam giới (ở nước Nga Xô viết). Quyền bầu cử dựa vào tài sản, mức thuế đóng góp bị bãi bỏ chậm rãi từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1964, là năm Tu chính án thứ 24 có hiệu lực (ở … Tiếp tục đọc Viết cho một mùa bầu cử sắp đến