Sự thù địch ở Ukraine: Điều gì đang diễn ra và tại sao?

LTS: Trong nỗ lực giúp độc giả tiếp cận và hiểu hơn về tình hình hiện tại trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, chúng tôi biên dịch một số tư liệu là tuyên bố của các ĐCS cũng như bài báo mác-xít về vấn đề này. Bài viết không phản ánh quan điểm chính thức của … Tiếp tục đọc Sự thù địch ở Ukraine: Điều gì đang diễn ra và tại sao?

Thế yếu của người Nga (I)

Thế yếu của người Nga (I) Hoàng Phi Sau hơn 100 ngày chiến tranh đẫm máu, kết cục cuộc chiến ở Ukraine vẫn còn rất khó định đoạt.  Chiến tranh là một hiện tượng xã hội vô cùng phức tạp, vượt trên khả năng trí óc con người để hiểu hay tính toán hết tất … Tiếp tục đọc Thế yếu của người Nga (I)

Đảng CS LB Nga: Tuyên bố về việc công nhận hai vùng tự trị Donetsk và Luhansk

LTS: Trong nỗ lực giúp độc giả tiếp cận và hiểu hơn về tình hình hiện tại trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, chúng tôi biên dịch một số tư liệu là tuyên bố của các ĐCS cũng như bài báo mác-xít về vấn đề này. Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Tuyên bố về việc … Tiếp tục đọc Đảng CS LB Nga: Tuyên bố về việc công nhận hai vùng tự trị Donetsk và Luhansk