OnlyFans chưa bao giờ quan tâm tới lao động tình dục

Brigid Ó Coiláin Maxie Johnson (dịch) Vừa rồi tờ People’s World xuất bản một bài báo của Andrew Wright trong đó chỉ trích nền tảng khiêu dâm nổi tiếng OnlyFans vì cấm một số hình thức nội dung khiêu dâm. Để bảo vệ hoạt động của ngành này, Wright từ bỏ góc nhìn Marxist và … Tiếp tục đọc OnlyFans chưa bao giờ quan tâm tới lao động tình dục