Vì sao Nhà nước cần quy định lương tối thiểu

TS. Phạm Minh Huân Hội thảo của Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách về tiền lương và năng suất lao động ở Việt Nam vừa qua đã đề cập đến vấn đề tốc độ tăng lương tối thiểu thời gian vừa qua cao hơn nhiều so với tốc độ tăng năng suất lao … Tiếp tục đọc Vì sao Nhà nước cần quy định lương tối thiểu

Phái trọng thương nghĩ gì về thương mại?

Mối quan tâm chủ đạo của phái trọng thương là sự tăng thêm không ngừng quyền lợi vật chất cho nhà nước. Theo họ, nguồn nguyên liệu xã hội phải được dùng để gia tăng sự thịnh vượng cho nhà nước dân tộc. Thế kỷ XVI-XVII chứng kiến lần đầu tiên sự hiện diện của … Tiếp tục đọc Phái trọng thương nghĩ gì về thương mại?

9 đặc điểm của chủ nghĩa trọng thương

Thuật ngữ mercantilism (chủ nghĩa trọng thương) do Mirabeau đưa ra năm 1763 để mô tả hệ thống rời rạc các tư tưởng kinh tế chi phối tiến trình kinh tế từ đầu thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIII. Cho dù mang tính quốc tế (chủ nghĩa trọng thương phổ biến ở các … Tiếp tục đọc 9 đặc điểm của chủ nghĩa trọng thương

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA

============== Có ý kiến cho rằng kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường, nó độc lập và khác biệt với nền kinh tế kế hoạch. Do đó có xu hướng đối lập nền kinh tế nước ta hiện nay đối với kinh tế kế hoạch hóa và cho rằng kinh … Tiếp tục đọc KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA