KHÔNG, GIÁO DỤC SẼ CHẲNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC NGHÈO ĐÓI

Phỏng vấn CRISTINA GROEGER*/ Mike Stivers thực hiện Dịch: Gọt Bút Chì Hơn một thế kỷ qua, việc xem giáo dục là phương thức tốt nhất để giải quyết bất bình đẳng là một trong những ý tưởng dai dẳng nhất trong đời sống chính trị Hoa Kỳ. Dẫu vậy, ý tưởng này dai dẳng … Tiếp tục đọc KHÔNG, GIÁO DỤC SẼ CHẲNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC NGHÈO ĐÓI

Trẻ em – Nhà trường – Thế giới

Bài viết phân tích triết lý giáo dục Hoa Kỳ sau thế chiến thứ II. Dù cách đây hơn nửa thế kỷ nhưng những bước chân dò dẫm của giáo dục Việt Nam cũng cần tránh lỗi của giáo dục Hoa Kỳ thời đó. Tựa bài đầy đủ là Trẻ em – Nhà trường – … Tiếp tục đọc Trẻ em – Nhà trường – Thế giới