Sự thù địch ở Ukraine: Điều gì đang diễn ra và tại sao?

LTS: Trong nỗ lực giúp độc giả tiếp cận và hiểu hơn về tình hình hiện tại trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, chúng tôi biên dịch một số tư liệu là tuyên bố của các ĐCS cũng như bài báo mác-xít về vấn đề này. Bài viết không phản ánh quan điểm chính thức của … Tiếp tục đọc Sự thù địch ở Ukraine: Điều gì đang diễn ra và tại sao?

Những nhà sử học Liên Xô nghiên cứu về bản chất phản động của chủ nghĩa Mao

NGUYỄN KHẮC ĐẠM (dịch) Minh Tuấn (số hóa) Những năm gần đây (thập niên 1960-1970), các nhà khoa học Liên Xô đã công bố một loạt những bản phân tích cơ bản về chủ nghĩa Mao, về những nguồn gốc lịch sử của nó và về những nguyên nhân xuất hiện của nó tại Trung … Tiếp tục đọc Những nhà sử học Liên Xô nghiên cứu về bản chất phản động của chủ nghĩa Mao

CƠ CẤU XÃ HỘI CỦA XÃ HỘI LIÊN XÔ TRONG ĐIỀU KIỆN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI PHÁT TRIỂN (1961-1980)

CƠ CẤU XÃ HỘI CỦA XÃ HỘI LIÊN XÔ TRONG ĐIỀU KIỆN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI PHÁT TRIỂN (1961 - 1980) Cao Văn Biền Vinh-Vy, Minh Tuấn biên tập LTS: Nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu về lịch sử Liên Xô và các nước Dân chủ Nhân dân Đông Âu, chúng tôi trích … Tiếp tục đọc CƠ CẤU XÃ HỘI CỦA XÃ HỘI LIÊN XÔ TRONG ĐIỀU KIỆN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI PHÁT TRIỂN (1961-1980)

Về việc vận dụng và triển khai các khái niệm của chủ nghĩa Marx 

Khang Bạch Về việc vận dụng và triển khai các khái niệm của chủ nghĩa Marx  Chủ nghĩa Marx từ lâu đã rất phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc vận dụng và triển khai các khái niệm của chủ nghĩa Marx trên thực tế bởi thế hệ trước - những người chống Cộng, … Tiếp tục đọc Về việc vận dụng và triển khai các khái niệm của chủ nghĩa Marx 

Nâng cao tính cạnh tranh và dân chủ trong bầu cử qua kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Nâng cao tính cạnh tranh và dân chủ trong bầu cử qua kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc Vũ Quỳnh Phương Tóm tắt: Cải cách chế độ bầu cử được coi là mấu chốt để tăng cường dân chủ trong đảng, từ đó nâng cao năng lực cầm quyền của đảng. Mô hình bầu … Tiếp tục đọc Nâng cao tính cạnh tranh và dân chủ trong bầu cử qua kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Hồi ký Đời Tôi (L. Trotsky)(Chương X)

Hồi ký Đời Tôi của nhà cách mạng Leon Trotsky đã được nhóm Đệ tứ Cộng sản Việt Nam dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và xuất bản tại Pháp năm 1998 cũng như trên website Tủ Sách Nghiên Cứu. Do nhiều nguyên nhân, hiện tại ấn bản điện tử đã không còn trên … Tiếp tục đọc Hồi ký Đời Tôi (L. Trotsky)(Chương X)

Hồi ký Đời Tôi (L. Trotsky)(Chương IX)

Hồi ký Đời Tôi của nhà cách mạng Leon Trotsky đã được nhóm Đệ tứ Cộng sản Việt Nam dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và xuất bản tại Pháp năm 1998 cũng như trên website Tủ Sách Nghiên Cứu. Do nhiều nguyên nhân, hiện tại ấn bản điện tử đã không còn trên … Tiếp tục đọc Hồi ký Đời Tôi (L. Trotsky)(Chương IX)

Thế yếu của người Nga (I)

Thế yếu của người Nga (I) Hoàng Phi Sau hơn 100 ngày chiến tranh đẫm máu, kết cục cuộc chiến ở Ukraine vẫn còn rất khó định đoạt.  Chiến tranh là một hiện tượng xã hội vô cùng phức tạp, vượt trên khả năng trí óc con người để hiểu hay tính toán hết tất … Tiếp tục đọc Thế yếu của người Nga (I)

Hồi ký Đời Tôi (L. Trotsky)(Chương VIII)

Hồi ký Đời Tôi của nhà cách mạng Leon Trotsky đã được nhóm Đệ tứ Cộng sản Việt Nam dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và xuất bản tại Pháp năm 1998 cũng như trên website Tủ Sách Nghiên Cứu. Do nhiều nguyên nhân, hiện tại ấn bản điện tử đã không còn trên … Tiếp tục đọc Hồi ký Đời Tôi (L. Trotsky)(Chương VIII)

Hồi ký Đời Tôi (L. Trotsky)(Chương VII)

Hồi ký Đời Tôi của nhà cách mạng Leon Trotsky đã được nhóm Đệ tứ Cộng sản Việt Nam dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và xuất bản tại Pháp năm 1998 cũng như trên website Tủ Sách Nghiên Cứu. Do nhiều nguyên nhân, hiện tại ấn bản điện tử đã không còn trên … Tiếp tục đọc Hồi ký Đời Tôi (L. Trotsky)(Chương VII)